Overig
Uitnodiging Nieuwjaarsborrel en ALV
28 december 2014
0

Het bestuur van de OVV nodigt u uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel (zaterdag 17 januari van 16 tot 18 uur) op De Groenerie.

De ALV is op maandag 26 januari om 19:30 in Rustenburgh Van Wijckerslooth. De agenda van de ALV volgt.