Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden. Het bestuur leidt de vereniging met inachtneming van de statuten en het reglement en is de formele vertegenwoordiging van de vereniging naar derden. De leden kunnen zich via de Algemene ledenvergadering uitspreken over de voorstellen die vanuit het bestuur en de leden komen. Het gaat dan om zaken die van algemeen belang zijn voor OVV.

Leden kunnen het bestuur aanspreken over alle zaken die de OVV aan gaan. Dit kan via een telefoontje of een mailtje, of tijdens het werken op de tuin. Daarnaast zijn de verschillende commissies ook een aanspreekpunt als het gaat om voor hen specifieke zaken.

Voorzitter
voorzitter@ovv-volkstuin.nl 
Nicole Zwart
Secretaris
secretaris@ovv-volkstuin.nl
Tobias van der Hoeven
Penningmeester
penningmeester@ovv-volkstuin.nl
Mathilde van der Burg
Tuincommissie
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl
Titus Tischer
Tuinzaken
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl

Karel Gill