Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden. Doel van het bestuur is besturen en de formele vertegenwoordiging zijn naar derden. Dat wil zeggen dat wij als leden met zijn allen bijdragen aan het welzijn van de OVV. Voor zaken die het bestuur betreffen zijn de statuten en het reglement bepalend. De leden kunnen zich via de Algemene ledenvergadering uitspreken over de voorstellen die vanuit het bestuur en de leden komen. Het gaat dan om zaken die van algemeen belang zijn voor OVV.

Het bestuur is aan te spreken over alle zaken die OVV aan gaan. Het beste is om dat via een telefoontje of een mail te doen, of tijdens het werken op de tuin. Daarnaast zijn de verschillende commissies en de redactie van de Tuinkabouter ook een aanspreekpunt als het gaat om de specifieke zaken waar die commissie voor is aangesteld.

Bestuur:  
Voorzitter
voorzitter@ovv-volkstuin.nl
Ivonne Janka

06-57326113

Secretaris
secretaris@ovv-volkstuin.nl
Nathalie Warmenhoven
Penningmeester
penningmeester@ovv-volkstuin.nl
Mathilde van der Burg

071-5175678

Algemeen Bestuur
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl
Nicole Zwart

06-14184411