Commissies

De commissieleden worden gekozen uit de leden. De tuincommissie is vertegenwoordigd in het bestuur.

Commissies:
Commissaris: uitgifte tuinen
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl
Hans Lagas
071-5176210
Commissaris: tuinzaken vacant
Inkoopcommissie
inkoop@ovv-volkstuin.nl
Esther Berg
071-7850432
Evenementencommissie vacant