Nieuws

Met dank aan Frank Rutten, Arjan van Es, Jeroen Jager en Ben Tangema is er weer water in de sloot 2! Er is een systeem voor de drie binnensloten die de stootbeheerders kunnen bedienen. Er zijn afspraken met het waterschap, dus het luistert precies. Heb je vragen over de sloot neem dan contact op met Nicole Zwart. Graag vragen we iedereen de sloten zoveel mogelijk uit te diepen en rietvrij te houden.