Traditioneel kerststukjes maken was weer erg gezellig

Zaterdagmiddag om 15:00 uur was het weer gezellig. Chris had de kachel al lekker opgestookt, zodat we met de hele groep snel aan de slag konden. Het takkengroen en overige accessoires waren voldoende voorhanden. De resultaten waren absoluut de moeite waard, zoals blijkt uit deze foto’s

Die middag werd afgesloten met de geplande Kerstborrel waarbij Margreet nog voor extra lekker hapjes had gezorgd.

Gezellige najaarborrel

Zaterdagmiddag was er een zeer gezellige borrel in het Praathuijs ter afsluiting van het zomer- en oogstseizoen. Kort hiervoor heeft de evenementencommissie gemeten dat Frank Rutten net als vorig jaar de grootste zonnebloem had ( 2,03 m) en Christiana Pavaloiu, ook net als vorig jaar, de grootste pompoen (🎃 22 kg). Vruchtbare grond blijkbaar aan het 2e pad. Van harte gefeliciteerd en de prijs komt jullie kant op.