Goed bezochte ALV en bestuurswissel

Maandag 12 februari vond de OVV algemene ledenvergadering plaats waarbij kon worden vastgesteld dat de opkomst goed was. Een goede gelegenheid voor veel leden om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden Tobias van der Hoeven (secretaris) en Titus Tischer (Tuinzaken). Nicole Zwart, die al langer in het bestuur actief is, werd benoemd als de nieuwe voorzitter. Daarmee is afscheid genomen van Ivonne Janka en Tineke Vos. In een hartelijk afscheid werden de verdiensten van beiden aangehaald.

Zie ook het artikel in de Oegstgeester Courant

Traditioneel kerststukjes maken was weer erg gezellig

Zaterdagmiddag om 15:00 uur was het weer gezellig. Chris had de kachel al lekker opgestookt, zodat we met de hele groep snel aan de slag konden. Het takkengroen en overige accessoires waren voldoende voorhanden. De resultaten waren absoluut de moeite waard, zoals blijkt uit deze foto’s

Die middag werd afgesloten met de geplande Kerstborrel waarbij Margreet nog voor extra lekker hapjes had gezorgd.