Grote opruimdag was een succes

Van tevoren was het al aangekondigd. Zaterdag 16 maart Grote Opruimdag bij OVV. Vanuit de landelijke campagne NL doet konden externe vrijwilligers zich ook aanmelden. De opkomst was dan ook groot. Veel mensen waren al vroeg in de weer zodat we ruim voor de aangekondigde aanvangstijd aan de slag konden. Met de 24 aanwezige vrijwilligers kon er veel werk worden verzet. Er waren twee grote containers geplaatst; een voor groenafval en de andere voor grofvuil. Om 10 uur bleken die allebei al volgeladen te zijn door ijverige tuinders. Dus moesten we gebruik maken van aanhangwagens om het overige afval tijdelijk op te slaan.

De wethouder van Gemeente Oegstgeest, Kees Oudendijk, kwam ons ook helpen. Zo konden we met zijn allen aan het eind van de ochtend tevreden vaststellen dat we behoorlijk veel werk hadden verzet. Het hoofdpad ziet er weer netjes uit. Veel tuinen zijn vrij van allerlei rommel en de bosjes langs de slootkant zijn ook weer netjes gesnoeid. Charlot zorgde als vanouds weer voor een heerlijke soep met broodjes.

.

Goed bezochte ALV en bestuurswissel

Maandag 12 februari vond de OVV algemene ledenvergadering plaats waarbij kon worden vastgesteld dat de opkomst goed was. Een goede gelegenheid voor veel leden om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden Tobias van der Hoeven (secretaris) en Titus Tischer (Tuinzaken). Nicole Zwart, die al langer in het bestuur actief is, werd benoemd als de nieuwe voorzitter. Daarmee is afscheid genomen van Ivonne Janka en Tineke Vos. In een hartelijk afscheid werden de verdiensten van beiden aangehaald.

Zie ook het artikel in de Oegstgeester Courant