Gezellige najaarborrel

Zaterdagmiddag was er een zeer gezellige borrel in het Praathuijs ter afsluiting van het zomer- en oogstseizoen. Kort hiervoor heeft de evenementencommissie gemeten dat Frank Rutten net als vorig jaar de grootste zonnebloem had ( 2,03 m) en Christiana Pavaloiu, ook net als vorig jaar, de grootste pompoen (🎃 22 kg). Vruchtbare grond blijkbaar aan het 2e pad. Van harte gefeliciteerd en de prijs komt jullie kant op.

Tuinpaden bijhouden

Afgelopen keren is met veel inzet en energie door een goede groep vrijwilligers gewerkt aan het herstellen van tuinpad 4 en aanlooppad vanaf het Praathuis.  De tegels liggen weer mooi recht en de kanten van de paden zijn geschoond en opgehoogd. Het is nodig dat iedere tuinder zijn kant van het pad regelmatig vrij maakt van onkruid. De wortels kunnen anders weer vrij spel krijgen waardoor we te snel weer de tegels moeten gaan recht leggen. Op de foto is goed te zien welke verbetering er is bereikt met de werkzaamheden, als je kijkt naar het achterste deel. Vooraan zie je hoe het niet moet. Dus een oproep aan de leden om zelf tijdig jouw kant van de paden bij te houden.

Bij voorbaat dank.