Goed bezochte ALV en bestuurswissel

Maandag 12 februari vond de OVV algemene ledenvergadering plaats waarbij kon worden vastgesteld dat de opkomst goed was. Een goede gelegenheid voor veel leden om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden Tobias van der Hoeven (secretaris) en Titus Tischer (Tuinzaken). Nicole Zwart, die al langer in het bestuur actief is, werd benoemd als de nieuwe voorzitter. Daarmee is afscheid genomen van Ivonne Janka en Tineke Vos. In een hartelijk afscheid werden de verdiensten van beiden aangehaald.

Zie ook het artikel in de Oegstgeester Courant