Het kippenhok van OVV

Het bestuur heeft, zoals jullie weten in 2022, flinke stappen gezet als het gaat om fondsenwerving onder meer voor de aanleg van de electra en water. We zijn erg blij met het resultaat. 

Er is het idee ontstaan om op een braakliggend stukje grond aan het einde van pad 4 een gezamenlijke kippentuin in te richten. Dit stuk grond is niet geschikt om te tuinieren en zo geven we er gezamenlijk een mooie invulling aan. Omdat we bij de SOEK ook een donatie aanvraag hadden gedaan voor de nutsvoorzieningen, maar de benodigde middelen inmiddels via fonds1818 ontvangen waren, hebben we de SOEK gevraagd of de toegezegde donatie ook voor de kippentuin kan worden gebruikt. De SOEK stond er voor open om de bestemming aan te passen en gaf 500 euro aan de Volkstuinvereniging voor de gezamenlijke kippentuin.

Omdat 500 euro niet voldoende is om de kippentuin te realiseren zijn we creatief aan de slag gegaan. is Door een aantal vrijwillige tuinders is materiaal bijeen verzameld om een kippenhok en ren te bouwen. Nog een paar laatste handelingen en de ren kan definitief in gebruik worden genomen. Er is op dat plekje grond al een kleiner kant en klaar hok met Welsummer krieltjes neergezet. Kom gerust eens kijken.   

De echte Oegstgeester Volkstuin eitjes kunnen zodra de kippen ze weer gaan leggen (er is even een winterstopin deze donkere maanden leggen de kippen niet) binnenkort worden opgepeuzeld. Deze bijdrage is niet voor de winst, alleen om de kosten van het voer e.d. te dekken. De eitjes komen bij het praathuis te staan en met een tikkie kan worden afgerekend. Ze zijn 0,40 ct per stuk vergelijkbaar met biologische vrije uitloopeitjes.

De verantwoordelijkheid voor hok, ren en kippen ligt bij de kippenclub. Ieder tuinder kan hieraan bijdragen. Vindt je het leuk om mee te doen? Wil je meer leren over (het houden van) kippen? Geef je dan op bij Nicole Zwart. 06-14184411 nehwzwart@gmail.com

De nieuwe bewoners