Inkoopcommissie uitgebreid

Na jaren de inkoop in haar eentje te hebben geregeld gaf Esther Berg aan dat zij graag wat ondersteuning wilde. Edwin de Wit en Jan Zanen boden zich aan. Op 2 maart kwam de inkoopcommissie voor het eerst bij elkaar.

De uitleg van Esther over het proces van inkoop bij van der Wal was duidelijk. Bovendien heeft zij ook andere leuke ideeën om uit te voeren. Maar in haar eentje uitvoeren was lastig, zo gaf zij aan. En terecht, zo bleek. Er moet veel werk achter de schermen gebeuren voordat de zaden en aardappelen in het praathuis liggen. Leuke producten, aardbeienplanten, tonkinstokken die lastig te krijgen waren, biologische tuinaarde en tuingrond voor ophoging, fruitstruiken, kortom veel nuttigs zou eenvoudig voor de leden centraal ingekocht moeten kunnen worden. Zo pratend kwamen er frisse plannen die op tafel die goed te doen zijn nu de commissie is uitgebreid. De klik is er binnen de commissie.

Er wordt voor volgend jaar gekeken hoe we de administratie kunnen vereenvoudigen voor de bestellingen bij Van der Wal. Tonkinstokken en aardbeien worden binnenkort aangeboden. We zullen bovendien proberen om voor de Evenementencommissie een spreker te vinden die veel weet over de teelt van aardbeien.

Maar buiten deze plannen wil de Inkoopcommissie ook graag van jullie als leden weten wat de andere inkoopwensen zijn. Daarom nodigen wij jullie van harte uit om via inkoop@ovv-volkstuin.nl je ideeën in te dienen. Wij zullen alle ideeën zorgvuldig bekijken en beoordelen of het haalbaar is voor de vereniging. In een totaaloverzicht laten wij jullie dan zien wat we de komende periodes centraal gaan inkopen.

Dank vast voor jullie meedenken. Succes met de teelt, nu alle zaden en aardappels binnen zijn.